0 дауыс
741 көрілді
1 балл] Бүйір қабырғасы  5см,  табаны 2 см болатын  теңбүйірлі  үшбұрыштың  периметрін  табыңдар.

1 жауап

0 дауыс
Шешуі:

Р=5+5+2=12см
...