0 дауыс
508 көрілді
32 санын шығару керек бүтін сан болмауы керек

1 жауап

0 дауыс
5+7+9+11+0 = 32

0 ол так санда жұп санда емес
...