0 дауыс
4.6k көрілді
Дене 10м биіктіктен еркін құлады. Оның кинетикалық энергиясы мен потенциалдық энергиясы тең болған кездегі жылдамдығын анықтаңыз.
( g=10м/с2)

1 жауап

0 дауыс
gh = v^2/2

v^2 = 2gh = 2*10*10 =200

v = 14 м/с^2
...