0 дауыс
466 көрілді
Көлемі 224 л (қ.ж) метанның ch4 зат мөлшерін аңықтаныз?

1 жауап

0 дауыс
<p>n(ch4)=V(ch4)/22,4л/ моль=224Л/22,4л/моль=✓моль</p>
Сұрақ қою
...