0 дауыс
918 көрілді
6моль сахарозаны гидролиздегенде түзілген глюкозаның массасы
Сұрақтың жабылу себебі: Жақсы жауап

1 жауап

+1 дауыс
 
Жақсы жауап
C12H22O11+H2O=C6H12O6(глюкоза)+C6H12O6(фруктоза)
Реакцияға қатысқан барлық реактивтердің мөлшері тең 6 моль
m(C6H12O6)=n*M=6*180=1080 грамм
...