0 дауыс
538 көрілді
Центрі О нүктесі болған шеңберге диаметрі СК=18см және АВ хордасы, осы шеңбер радиусына тең болған СК перпендикуляры жүргізілген. Диаметрі СК және АВ хордасы Р нүктесінде қиылысады. а)есеп шартына сәйкес сызбаны сыз;                                                    b)шеңбердің радиусын анықтаңыз;                                                            c)AP түзуінің ұзындіғын анықтаңыз;                                                     d)АОВ үшбұрышының периметрін есептеңіз.
CK диаметр ма? Перпендикуляр ма?

1 жауап

+1 дауыс
 
Жақсы жауап
b)Радиус=АВ=ОА=ОВ= диаметр/2=18/2=9 (см)
АОВ үшбұрышы тең қабырғалы үшбұрыш.
c)Тең қабырғалы үшбұрыштың бисектрисасы, медианасы және биіктігі тең болады. ОР медианасы АВ қабырғасын бірдей екі бөлікке бөледі, яғни АР=ВР=АВ/2=9/2=4,5 (см)

d)АОВ үшбырышының периметрі Р=9+9+9=27 (см).
...