0 дауыс
5.8k көрілді
Серіппеге массасы 2 кг жүк ілгенде ол 4 см ге ұзарады?
Серіппені 2 см ден 12 см ге созады

А) серіппенің қатаңдығын анықта

Б) атқарылатын жұмысты анықта

1 жауап

0 дауыс

m = 2кг; x = 4см = 4⋅10 -2м; х1 = 2см = 2 ⋅ 10 -2м; х2 = 12см = 0,12м; А -?

...