0 дауыс
4.3k көрілді
Газдың сутек бойынша салыстырмалы тығыздығы 29 тең. Осы газдың молдік массасын табыңыз.

1 жауап

+1 дауыс
 
Жақсы жауап

алкан СпН2п+2

M(CnH2n+2)=29*M(H2)=29*2=58 г/мол

12п+2п+2=58

14п=58-2

14п=56

п=56/14=4

С4Н10 - бутан

...