0 дауыс
1.2k көрілді
4моль алюминий тұз қышқылымен әрекеттескенде массасы және зат мөлшері түзілген сутектің

1 жауап

0 дауыс

моль                                                    х

2 Al (s) + 6 HCl (aq) → 2 AlCl(aq) + 3 H(g)

2 моль                                                     6г

х=6*4/2=12г

...