0 дауыс
463 көрілді
(31 * 550 - x) * 120 = 10200

1 жауап

0 дауыс

(31 * 550 - x) * 120 = 10200

(31 * 550 - x) = 10200 : 120

31 * 550 - х = 85

17050 = 85 + х

х = 16965

Ұқсас сұрақтар

0 дауыс
2 жауап
0 дауыс
4 жауап
...