0 дауыс
3.2k көрілді
Әрбір қайтымды реакциялар үшін тепе-теңдік константасының теңдеуін жазыңдар:
а) 2H2(г) + O2(г) ↔ 2H2O(г);
б) 2SO2(г) + O2(г) ↔ 2SO3(г);
в) С(к) + СO2(г) ↔ 2СO(г);
г) CaСO3(к) ↔ CaO(к) + СO2(г)

1 жауап

0 дауыс
Сұрақ қою
...