Жалпы сұрақ | 54 қаралды
1)

 Массасы 120 г кальций оксидінде неше грамм бар?

2)

Мына берілген реакция теңдеулерін теңестіріңіздер, 2-ші мысалдағы әрекеттесетін заттар мысалдарын қатынастарын есептеңдер

1)AL+HCL=ALCL3+H2

2)Mg+H2SO4=MgSO4+H2

3)химиялық реакция типтеріне әрқайсысына 1 мысал келтіріңіз

1 жауап

1)Берілгені:                   Шешуі:
m(Ca)=120г            2Ca+O2->2CaO
Табу керек:                
m(CaO)= ?
                           n(Ca)=120г/74г\моль=2моль
                           n(Ca)=n(CaO)=2 моль
                           m(CaO)=2 моль*56 г\моль=112г
       Жауабы:      m(CaO)=112 г

2) 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Mg+H2SO4=MgSO4+H2

3)  Қосылу реакциясы нәтижесінде бірнеше (жай немесе күрделі) заттардан бір күрделі зат түзіледі.
А+В->С
A+B+C->D
Мысалы:
Ғе + S= FeS
жай + жай = күрделі зат
СаО + Н20 = Са(ОН)2
күрделі + күрделі = күрделі зат
СаС03+С02+Н20=Са(НС03)2
күрделі заттар = күрделі зат
2SO + О = 2S03
күрделі + жай = күрделі 

Айырылу реакциясы нәтижесінде бір заттан екі немесе одан да көп заттар түзіледі (күрделі немесе жай).
АВ--->А+В
АВС---> А+В+С
Мысалы: СаСО3^СаО + С02
бір зат = екі зат
4HN03 = 4N02+2H20+02
күрделі зат = бір зат

Орын басу реакциясы жай және күрделі зат арасында жүреді, жай зат күрделі заттың құрамындағы бір элемент атомының орнын басады.
А+ВС -> АС+В
Мысалы: Н2+СuО -> Н20+Сu
жай зат + күрделі зат -> күрделі зат + жай зат
Fe+CuS04 = FeS04+Cu
жай зат + күрделі зат = күрделі зат + жай зат 

Алмасу реакциясы кезінде екі күрделі заттың кұрам бөліктері орын алмастырады:
AB+CD = AD+BC
Мысалы: CuO+2HCl = CuCl2+Н20
күрделі заттар = күрделі заттар
AgN03+NaCl = AgCl+NaNO3
күрделі заттар = күрделі заттар

https://kk.wikipedia.org/wiki/Химиялық_реакциялардың_типтері

121,621 сұрақ
310,696 жауап
153,261 пікір
69,677 қолданушы