0 дауыс
2.4k көрілді
Цифарларынын айырымы 2-ге, ал олардың квадраттарының қосындысы 52-ге тен болатын екітаңбалы сан бола ма, соны зерделеңдер?

1 жауап

0 дауыс
x-y=2

x^{2} + y^{2} = 52

x=2+y

(2+y)^{2} + y^{2} = 52

4 + 4y + y^{2} + y^{2} = 52

2y^{2} + 4y - 48 =0

y^{2} + 2y - 24 = 0

y1 = 4

y2 = -6

 у1=4 х1=6

 у2= -6 х2=-4
...