0 дауыс
2.9k көрілді
Диоганалі түбір астындағы 8 см болатын квадраттың қабырғасын табыңдар.

2 жауап

0 дауыс
ABCD- квадрат
 AC диоганаль жүргіземіз.
ABC ұшбұрышы ретінде жеке қарастырамыз.
AB және BC кесіндісін a және b деп белгілейміз
AC диоганаль   c деп белгілейміз.
a  және b катеттер, c гипотинуза яғни, жағын табу үшін біз гипоиенузаның квадратын екіге бөлуіміз керек.
8 түбір астынан екіге бөлінеді 4 түбір асты алынады және 4 түбір асты белгісінің астынан 2 шығарады.
Жауабы: 2 см.
0 дауыс

Логикалық сұрақ сияқты екен.

...