0 дауыс
2.9k көрілді
Массасы 14г темірді күкірт қышқылының ертіндісімен өңдейді. Реакция нəтижесінде түзілген тұздың массасы жəне сутектің көлемі

2 жауап

0 дауыс
14 г                       х грамм

2Fe + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2

2*56г/моль            400 г/моль

х=m(Fe2(SO4)3)=14*400/112=z (грамм)
0 дауыс
n=m/M=14/56=0,25

V=n•Vm=0,25•22,4=5,6л
...