0 дауыс
1.4k көрілді
58, 25г Барий сульфатын тұндыру үшін қажет барий хлоридінің массасы жауабы 13 г?

2 жауап

0 дауыс
BaSO4+BaCl2→BaCl2+BaSO4 берілгені қате емес пе?
0 дауыс
BaCl2+H2SO4=BaSO4+2HCl
Mr(BaCl2)=137+35,5*2=208
Mr(BaSO4)=137+32+16*4=233
n(BaSO4)=58,25/233=0,25
m(BaCl2)=0,25*208=52 г
жауабы: 52г
...