0 дауыс
61.6k көрілді

1. Егер өткізгіштің актив бөлігінің ұзындығы 0,1 м болса, ток күші 50 А болғанда өткізгішке индукциясы 10 мТл магнит өрісі әсер ететін күш (Өрістің индукция сызықтары мен ток өзара перпендикуляр)


A) 40 мH B) 100 мH C) 60 мН D) 50 мH E) 20 мН


2. Біртекті магнит өрісінде индукция сызықтарына 30 бұрыш жасай орналасқан ұзындығы 0,5м, бойымен 3А ток өтіп жатқан түзу өткізгішке 9Н күш әсер етеді. Магнит өрісінің индукциясы

А) 5Тл В) 6Тл С) 12Тл D) 5,5Тл Е) 0,5Тл


3. Ұзындығы 40 см, бойындағы ток күші 2А, магнит өрісі индукция сызықтарына 30ғ бұрышпен орналасқан өткізгішке 0,4 Н күш әрекет етеді. Магнит өрісінің индукциясы


А) 4 Тл В) 1 Тл С) 105 Тл D) 2 Тл Е) 3 Тл


4. Магнит индукциясы векторының бағытын анықтайтын ереже


A) оң қол ережесі B) бұрғы ережесі C) сол қол ережесі

D) оң нормаль ережесі E) Ленц ережесі


5.Сымының орам ұзындығы 0,2м, электрқозғалтқыш якорінің орналасқан жеріндегі магнит индукциясы 0,25Тл. 20А ток күші өткенде, орамға әсер ететін күш


A) 2Н B) 1Н C) 3Н D) 5Н E) 4Н


6.Біртекті магнит өрісінің күш сызықтарына перпендикуляр орналасқан ұзындығы 50см өткізгішке 0,12Н күш әсер етеді. Өткізгіштегі ток күші 3А болғандағы, магнит индукциясы


A) 0,8 Тл B) 0,08 Тл C) 0,04 Тл D) 0,4 Тл E) 8 Тл


7. Ампер күшінің бағытын анықтайтын ереже


A) Оң қол ережесі B) Сол қол ережесі C) Ленц ережесі D) Бұранда ережесі

E) Архимед ережесі


8. Индукциясы 7,5 Тл біртекті магнит өрісіндегі түзу өткізгіш арқылы 4 А ток өткен кезде 20 см ұзындығына 3 Н күш әсер ететін болса, оның магнит күш сызықтарымен жасайтын бұрышы


A) 600B) 300C) 500D) 400E) 200


9. Магнит өрісі индукциясы сызықтарына 300бұрыш жасай орналасқан ұзындығы 20см өткізгішке 0,4 Н күш әсер етеді. Өткізгіштегі ток күші 4А болса, магнит өрісі индукциясының шамасы


A) 2Тл B) 1Тл C) 3Тл D) 5Тл E) 4Тл


10. Біртекті магнит өрісінде индукция сызықтарына 300 бұрыш жасай орналасқан ұзындығы 0,5 м бойымен 3 А ток өтіп жатқан өткізгішке 9 Н күш әсер еткендегі магнит өрісі индукциясы

A) 10 Тл B) 12 Тл C) 14 Тл D) 8 Тл E) 6 Тл

2 жауап

0 дауыс

Барлығы бір формуламен шығады
0 дауыс
A

B

C

D

A

B

D

C

A
Сұрақ қою
...