+1 дауыс
27.4k көрілді
1-билет

3. 49 м/с бастапқы жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылған дененнің 10 с кейінгі жүрген толық жолы мен орын ауыстыруы (g = 10 м/с2 )

4. Еркін құлаған дененің 1 с жүрген жолы (g = 10 м/с2 )

5.Шеңбер бойымен қозғала отыра ұзындығы 109 км жолды автомобиль екі рет жүріп өтті. Автомобильдің жүрген жолының ұзындығы, орын ауыстырудың модулі

2 жауап

+1 дауыс
 
Жақсы жауап
V=49m/c      t max=V/g       T max=49/9,8=5

t=10c            S=Vt-gt^2/2      S=49×10-9,8×10/2=0

g=9,8            h max=V^2/g      h=49×49/9,8=2401/9,8=245
...