Химия | 2.5k қаралды
28 г сөндірілмеген әк пен 20 г судан алынатын сөндірілген әктің массасы

Азот пен 18,06*10^22 сутек молекулалары әрекеттескен болса, (реакцияның жылу эффектісі 92 кдж) бөлінген жылу мөлшері

2 жауап

1)

 28 г                                          Х г

  CaO       +       H2O       =      Ca(OH)2

n=1 моль                               n= 1 моль

М=56 г/моль                           М = 74 г/моль

m=56 г                                    m = 74 г

28 г СаО     -     Х г Са(ОН)2

56 г СаО    -      74 г Са(ОН)2

m(Ca(OH)2) = 28 * 74 / 56 = 37 г
2)

n(H2)=18,06*10^22/6,02*10^23=0,3моль

       0,3моль                       g
2N2+3H2<======>2NH3+92кДж

       3моль
g=0,1*92=9,2кДж
125,907 сұрақ
318,135 жауап
153,282 пікір
71,128 қолданушы