0 дауыс
672 көрілді
100г эфирді буландыру арқылы қандай мөлшердегі суды 273К температурадағы мұзға айналдыруға болады? Судың және эфирдің бастапқы температуралары 293К.Жылу алмасу тек су мен эфир арасында жүреді.

1 жауап

0 дауыс
Су 293 К = 20 ° C температурада, сондықтан оны мұзға айналдыру үшін суды (және эфир де сумен бірге суытады) алдымен T1 = 293 К-ден T2 = 273 К-ге дейін салқындату керек. , келесі процестерді қарастыру қажет: 1) эфирдің булануы (Q1 > 0, өйткені процесс энергия өндіруді қамтиды);

 2) эфирді салқындату (Q2 < 0, өйткені процесс энергияның бөлінуін қамтиды);

3) суды салқындату (Q3 < 0, өйткені процесс энергияның бөлінуін қамтиды);

 4) судың қатуы (Q4 < 0, өйткені процесс энергияның бөлінуімен жүреді).

 Содан кейін Q1+Q2+Q3+Q4=0,m1⋅L+c1⋅m1⋅(T2−T1)+c2⋅m2⋅(T2−T1)−m2⋅λ=0,m2=m1⋅(L+c1⋅( T2−T1))λ−c2⋅(T2−T1),
мұндағы m1 = 0,1 кг, c2 = 4200 Дж/(кг∙К), λ = 3,3∙105 Дж/кг, Т2 – Т1 = –20 К.
Нәтижесінде мынаны аламыз. м2 = 73 г.
...