0 дауыс
1.8k көрілді
1) Екі шеңбер A жəне B нүктелерінде қиылысады. Олардың ортақ AB хордасы осы шеңберлердің центрлерінен өтетін түзуге қатысты өзіне-өзі симметриялы болатынын дəлелде.

2) O нүктесінен сағат тілінің бағытымен 75 градус бұрышқа бұрғанда AB кесіндісі ауысатын фигураны салыңдар.

3) Параллель көшіруде А нүктесі А1 нүктесіне, В нүктесі В1 нүктесіне бейнеленеді. Егер АВ=10 см болса, онда А1В1 кесіндісінің ұзындығы неге тең? Жауыптарыңды негіздеңдер.

1 жауап

0 дауыс
1)OAO1 және OBO1, OB = OA, O1B = O1A үшбұрыштарында шеңберлердің радиустары ретінде үшбұрыштардың ортақ қабырғасы OO1 болады. Сонда OAO1 және OBO1 үшбұрыштары үш қабырғасында тең болады. Сонда BOM = AOM бұрышы, демек ОМ тең қабырғалы үшбұрыштың AOB биссектрисасы, медианасы және биіктігі. Сонда AM = BM.Онда А нүктесі OO1 түзуіне қатысты В нүктесіне симметриялы болады, дәлелденді.
...