0 дауыс
3.0k көрілді

1. 2*10  см қашықтықта орналасқан екі электрон бірін-бірі қандай күшпен тебеді?

2. Аспандағы екі бұлттың электр зарядтары сәйкесінше 20 Кл және 30 Кл. Бұлттардың орташа арақашықтығы 30 км болса, онда олар бір-бірімен қандай күшпен әрекеттеседі?

2 жауап

0 дауыс
1. 2*10-8дәрежесі  см қашықтықта орналасқан екі электрон бірін-бірі қандай күшпен тебеді?

F = (kq^2)/r^2, где k = 9*10^9,  q = 1,6*10^(-19)

F = (9*10^9 * 2,56 * 10^(-38))/4*10^(-16) = 5,76*10^(-13) Н
0 дауыс
2) q1 = 20 Кл.

q2 = 30 Кл.

k = 9 *10^9 Н *м^2/Кл^2.

r = 30 км = 30000 м.

F - ?

Кулон заңы бойынша q1 және q2 екі зарядтың өзара әрекеттесу күші F осы зарядтардың шамасына тура пропорционал, ал олардың арасындағы r қашықтықтың квадратына кері пропорционал: F = k *q1 *q2/r^2 , мұндағы k – пропорционалдық коэффициенті.

F = 9 *10^9 Н *м^2/Кл^2 *20 Кл *30 Кл/(30000 м)^2 = 6000 Н.

Жауабы: бұлттардың арасында F = 6000 Н әсерлесу күші пайда болады.
...