0 дауыс
1.3k көрілді

Массасы 140г Азот қышқылына 32г мыс ұнтақтарын салғанда түзілген мыс нитратының массасы?

1 жауап

0 дауыс
Cu +4HNO3=Cu(NO3)2+2NO2+2H2O
мыс затының мөлшерін және азот қышқылының ұшын табыңдар
v(Cu)= m/Mr=32/64=0,5моль
v(4HNO3)=140/252=0,6моль
v(Cu)≤v(HNO3)
m(Cu(NO3)2)= v*Mr=0,5*188=94г
...