0 дауыс
770 көрілді
Фосфор қышқылының құрамына кіретін үш элементтің массалық қатынасын есепте?
Сұрақтың жабылу себебі: Жақсы жауап

1 жауап

+1 дауыс
 
Жақсы жауап
Mr(H3PO4) = 3·Ar(H) + Ar(P) + 4·Ar(O) = 3·1 + 31 + 4·16 = 98

w(элемент) = (n· Ar(элемент) · 100%) / Mr(зат)
w(H) = n(H)·Ar(H)·100% / Mr(H3PO4) = 3·1·100% / 98 = 3,06%
w(P) = n(P)·Ar(P)·100% / Mr(H3PO4) = 1·31·100% / 98 = 31,63%
w(O) = n(O)·Ar(O)·100% / Mr(H3PO4) = 4·16·100% / 98 = 65,31%

3,06% + 31,63% + 65,31% = 100%

Ұқсас сұрақтар

...