0 дауыс
2.2k көрілді
Тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасы 25-ке тең, ал периметры 36-см ге тең. Катеттерін табыңыз?

1 жауап

0 дауыс
c=(a^2+b^2)^0.5=25
P=a+b+c=36
a+b+25=36
a+b=11
(a^2+(11-a)^2)^0.5=25
(a^2+121-22*a+a^2)^0.5=25
(2*a^2-22*a+121)^0.5=25
2*a^2-22*a+121=625
2*a^2-22*a+121-625=0
2*a^2-22*a-504=0
D=22^2-4*2*(-504)=4516
X1=(22+4516^0.5)/(2*2)=22.3
X2=(22-4516^0.5)/(2*2)=-11.3
a1=22.3
b1=36-25-22.3=-11.3(берілгені қате)
c=25
a2=-11.3(берілгені қате)
b2=36-25-(-11.3)=22.3
c=25
...