0 дауыс
21.0k көрілді
Қазақ тілінің бүкіл салалары керек еді? Мысалға морфология, синтаксис т.б.

2 жауап

+1 дауыс
ҚАЗАҚ  ТІЛ  БІЛІМІ

Қазақ тіл білімінің зерттейтін үлкен 3 саласы бар. Олар: фонетика,  лексика,  грамматика

Олардың зерттейтін тақырыптары:

 ФОНЕТИКА

1. Дыбыс

1. дауысты дыбыс

2. дауыссыз дыбыс

2. Буын

1. ашық буын

2. тұйық буын

3. бітеу буын

3. Үндестік заңы

1. буын үндестігі

2. дыбыс үндестігі

4. Тасымал

5. Екпін

6. Орфоэпия

 

7. Орфография

1. фонетикалық принцип

2. морфологиялық принцип

3. дәстүрлі принцип

 

ЛЕКСИКА

1. Сөз мағынасы

1. тура мағына

2.ауыспалы мағына

3.көп мағына

4. синоним

5. омоним

6. антоним

2. Жалпы қолданыстағы сөз

3. Қолдану аясы шектеулі сөздер

1. кәсіби сөз

2. термин сөз

3. көнерген сөз

4. диалект сөз

5. тұрақты тіркес

6. табу сөз

7. кірме сөз

8. неологизм

9. нақыл сөз

10. мақал

ГРАММАТИКА

МОРФОЛОГИЯ

1. Сөз құрамы

1. дара сөз

1. түбір сөз

2. туынды сөз

2. күрделі сөз

1. қос сөз

2. біріккен сөз

3. қысқарған сөз

4. тіркескен сөз

2. Қосымша

 

1. жалғау

1.Көптік

2. Септік

3. Жіктік

4. Тәуелдік

 

2. жұрнақ

1. сөз тудырушы

2. сөз түрлендіруші

3. Сөз  табы

1. зат есім        6. үстеу

2. сын есім       7. шылау

3. сан есім        8. еліктеу сөз

4. есімдік          9. одағай

5. етістік

СИНТАКСИС

1. Сөз тіркесі

1. есімді

2. етістікті

2. Жай сөйлем

1. жақты (жақсыз)

2. жалаң (жайылма)

3. толымды (толымсыз)

4. атаулы

3. Құрмалас сөйлем

1. салалас

2. сабақтас

3. аралас

4. Сөйлем мүшелері

1. тұрлаулы мүшелер (бастауыш, баяндауыш)

2. тұрлаусыз мүшелер (анықтауыш, пысықтауыш, толықтауыш)

5. Пунктуация

6. Стилистика
0 дауыс
Морфология,синтаксис,лексика,фонетика.
...