0 дауыс
2.6k көрілді
2 моль атомды идеал газдың ішкі энергиясы 500Дж Изотермиялық ұлғаю нәтежиесінде газ 1000 Дж жұмыс атқарады. Ұлғайғаннан кейінгі газдың ішкі энергиясы қандай?

1 жауап

0 дауыс
Ішкі энергия ν= 2 моль моноатомдық идеал газ U1= 5000 Дж тең. Нәтижесінде газ изотермиялық кеңеюге ұшырайды жұмыс A=1000 Дж.
екәншә жағдай үшін Q= A + ΔU
 T = соnst болғанда Q=A  ΔU=0
яғни U2=U1+ΔU=U1=5000 Дж

Ұқсас сұрақтар

...