0 дауыс
576 көрілді
NaOH+HCl→NaCl +H2O+ 57КДЖ 4г күйдіргіш натрийді тұз қышқылымен бейтараптанғанда қанша жылу бөлінеді?

1 жауап

0 дауыс
Q = m(Na)/M(Na)*57 кДж/моль = 4 г/40 г/моль*57 кДж/моль = 5,7 кДж
жауабы: 5,7 кДж
...