0 дауыс
3.4k көрілді
32 г метан айырылғанда 24 г көміртек түзілген болса неше г сутек бөлінгенін табындар?

2 жауап

0 дауыс
раекция жазып көрейін

32гр      24 гр        х

СН4   =   С    +   2Н2

Менің ойымша , бұл есепке математикалық теңдеу ретінде қарасақ теңдеудің екі жағы да тең болу керек.

Сондықтан Сутегінің массасы 8 грамм ға тең болады деп ойлаймын .
+1 дауыс
CH4 = C + 2H2

n(CH4)=32/16=2 моль

n(C)=24/12=2 моль

n(H2)=2n(c)=2*2=4 моль

m(H2)=4*2=8 г
...