0 дауыс
691 көрілді
Термохимиялық теңдеу бойынша 2C2H6+7O2=4CO2+6H2O+3080 кДж, егер 770 кДж бөлінсе, жұмсалған оттегінің көлемі

1 жауап

0 дауыс
Q т.р = 3080 кДж

Q = 770 кДж

-----------------------------

Табу керек:

V(C₂H₆) - ?

шешуі:

1) Шартқа сәйкес термохимиялық теңдеуді жазамыз:

2C₂H₆ + 7O₂ → 4CO₂ + 6H₂O + 3080кДж

2)Енді пропорцияны құрастырамыз, пропорцияны пайдалана отырып, алдымен шартқа сәйкес этан затының мөлшерін табамыз:

 2 мольден C₂H₆ 3080 кДж алынады (тепе- теңдік бойынша)

 x - моль C₂H₆  770 кДж алынады (тепе- теңдік бойынша)

осыдан:

x = 2 моль × 770 кДж / 3080 кДж = 2 моль × 0,5 = 1 моль ⇒ n(C₂H₆) = 1 моль

3) Әрі қарай, этанның молекулалық көлемін табамыз, молекулалық көлемдегі барлық газдар 22,4 л / моль екенін бәрі біледі:

Vm(C₂H₆) = 22,4 л/моль

4) Содан кейін этанның көлемін табамыз:

V(C₂H₆) = n(C₂H₆)×Vm(C₂H₆) = 1 моль × 22,4 л/моль = 22,4 л

жауабы: V(C₂H₆) = 22,4 л

Ұқсас сұрақтар

0 дауыс
1 жауап
0 дауыс
1 жауап
0 дауыс
1 жауап
Белгісіз 4.11.2021 Химия сұрақ қойды
...