0 дауыс
404 көрілді
480 ВАТ-тық 3 шығыстық тоқтаусыз қуаттандыру көзіне (источник бесперебойного питания) 2-3компьютерді қатар қосып пайдалануға бола ма?

1 жауап

+1 дауыс
Егер компьтеріңіздің қуаты 160 ваттан аспаса онда 3 компьютер, 240 ваттан аспаса 2 компьютер қоса аласыз
...