0 дауыс
3.5k көрілді
Аммиакты оттекпен тотықтырғанда (жағдайға байланысты) әртүрлі өнімдер алынады? Реакция теңдеулерін жазып, оларды жүзеге асыруға болатын жағдайларын көрсетіңдер

1 жауап

0 дауыс
катализатормен

4NH3+5O2→4NO+6H2O

катализаторсыз

4NH3+3O2→2N2+6H2O
...