Университет, колледж | 6.2k қаралды
Асфендияров атындағы медициналық университетінде қандай мамандықтар бар жане канша балмен грантка тусуге болады?

2 жауап

Белгісіз

ТАЛАПКЕРГЕ АРНАЛҒАН НЕГІЗГІ АҚПАРАТ

ЖОҒАРЫ АРНАЙЫ БІЛІМНІҢ МАМАНДЫҚТАРЫ

Оқу мерзімі
Коды

Мамандықтың аталуы

Клиникалық практикамен айналысу құқығы жоқ

Клиникалық практикамен айналысу құқығы бар

5В130100 Жалпы медицина (күндізгі)

5

5+2

5В130200 Стоматология (күндізгі)

5

5+1

БАКАЛАВРИАТ МАМАНДЫҚТАРЫ

Коды

Мамандықтың аталуы

Оқу мерзімі (жыл)

Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)

5В110200 Қоғамдық денсаулық сақтау (күндізгі)

5

5В110300 Фармация (күндізгі)

5

5В110400 Медицина-профилактикалық ісі (күндізгі)

5

5В110100 Мейірбике ісі (күндізгі)

4

ӘЛЕУМЕТТІК  ҒЫЛЫМДАР ЖӘНЕ БИЗНЕС

5В050700 Менеджмент (күндізгі)

4

5В050700 Менеджмент (күндізгі қысқартылған)

2

ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

5В074800 Фармацевтикалықөндірістехнологиясы (күндізгі)

4

Жоғары кәсіптік білім

5В130100 «ЖАЛПЫ МЕДИЦИНА» МАМАНДЫҒЫ

5В130100-«Жалпы медицина» мамандығы бойынша (5+2) оқуды тәмамдаған бітірушіге заң тұрғысынан бекітілген жалпы дәрігерлік практика немесе гигиена-эпидемиология бағытында дәрігер ретінде дербес практикалық қызмет етуге рұқсат беріледі. -«Жалпы медицина» мамандығы бойынша (5+2) бітірген бітіруші магистратура немесе резидентурада білімін жалғастыруға құқылы.

5В130100-«Жалпы медицина» мамандығы бойынша

5 жылдық оқуды тәмамдаған бітірушіге клиникалық іс-практикамен байланысты емес өз мамандығы бойынша жұмыс жасау үшін жоғары медициналық білімді «бакалавр»  академиялық дәрежесінеиегер  дипломы беріледі.

6 және 7-курс студенттеріне білім беру интернатура түрінде ұйымдастырылады:

– жалпыдәрігерлік практика
– гигиена және эпидемиология
–ішкі аурулар
– хирургия
– педиатрия
– акушерлікжәне гинекология

5В130200– «СТОМАТОЛОГИЯ» МАМАНДЫҒЫ

5В130200-«Стоматология» мамандығы бойынша (5+1) оқу бітірушіге жалпы деңгейдегі стоматолог-дәрігер біліктілігі бар жоғары базалық білімі туралы  диплом және интернатураны бітіргені туралы  куәлік беріледі.

5В130200-«Стоматология» мамандығы бойынша 5 жыл оқуын аяқтаған бітіруші клиникалық практикаға қатысы жоқ мамандық бойынша  жұмыс істегісі келсе, оған стоматологиябакалавры туралы диплом беріледі.

 

БАКАЛАВРИАТ   МАМАНДЫҚТАРЫ

5В110300 – «ФАРМАЦИЯ» МАМАНДЫҒЫ

5В110300 – Фармация мамандығы (5 жыл) бойынша оқуды тәмамдаған бітірушіге жоғары фармацевтикалық білімді «фармация бакалавры» академиялық дәрежесі мен «жалпы практика фармацевті» біліктілігіне иегер дипломы беріледі.

5В110400 – «ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ» МАМАНДЫҒЫ

5В110400 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы (5 жыл) бойынша оқуды аяқтаған бітірушіге«Қоғамдық денсаулық сақтаубакалавры» академиялық дәрежесін берумен жоғары білімі туралы диплом беріледі.

5В110400 – «МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ІСІ» МАМАНДЫҒЫ

5В110400 – «Медицина-профилактикалық ісі» мамандығы (5 жыл) бойынша оқуды аяқтаған бітірушіге«бакалавр» иегері туралы диплом беріледі.

5В110100- «МЕЙIРБИКЕ IСІ» МАМАНДЫҒЫ

5В110100– «Мейірбике ісі» мамандығы (4 жыл) бойынша бітірушілерге «Мейірбике ісі бакалавры» академиялық дәрежесі тағайындалады. «Медицина мейірбикесі-менеджер» біліктілігі беріле отырып, жоғары базалық білімі туралы  дипломы беріледі.

5В050700 – «МЕНЕДЖМЕНТ» МАМАНДЫҒЫ

5В050700– «Менеджмент» мамандығы (4 жыл) бойынша оқуды аяқтаған бітірушіге «менеджмент-бакалавры» академиялық дәрежесін берумен жоғары білімі туралы диплом беріледі.

Жақсы Жауап
Стоматология мамандығы бойынша, ақылы оқу қанша төленеді

Ұқсас сұрақтар

125,279 сұрақ
316,380 жауап
153,267 пікір
70,774 қолданушы