Компьютерлік бағдарламалар | 1.2k қаралды
1.2k қаралды
Екі өлшемді массивтің әрбір жолындағы теріс сандардың санын  қосындысын  , және арифметикалық ортасын есептеп шығар
Сұрақтың жабылу себебі: Жақсы жауап алынды

1 жауап

Program Massiv;
var
 a: array[1..n, 1..m] of real;
 n, m, i, j: integer;
 s, arif: real;
begin
 clrscr;
 write('Massivtin olshemderin engiziniz');
 readln(n,m);
 writeln('Massivtin elementteri engizu')
 for i:=1 to n do
 begin
 for j:=1 to m do
 begin
 writeln('a[',i,j,']=');
 readln(a[i,j]);
 end;
 writeln;
 end;
 for i:=1 to n do
  begin
  s:=0; 
  arif:=0;
  for j:=1 to m do
  begin
   if (a[i,j]<0 then s:=s+a[i,j]);
   arif:=arif+a[i,j];
   end;
  arif:=arif/m;
  writeln('Masssivtin',i,'katardagi teris sandar kosindisi=',s,'arifmetikalik ortasi=',arif);
 end;
 readln
end.
Жақсы Жауап
C++ тілінде

#include <iostream>

#include <conio.h>

#include <math.h>

using namespace std;

void main()

{

int i,j,n,m;

float s,arif;

cout<<" Massiv olshemderin engizN=M=";

cin>>n,m;

float *a=new float[n,m];

cout<<"\n Massiv elementterin engizu";

for(i=0;i<n;i++)

for(j=0;j<m;j++)
{

 cout<<"\n a[",i,j,']=";

 cin>>a[i,j];

}

for(i=0;i<n;i++)

{

 s=0; arif=0;

 for(j=0;j<m;j++)

 {

 if(a[i,j]<0) s=s+a[i,j];
arif=arif+a[i,j];

 }arif=arif/m;

cout<<"\n Massivtin",i,"katarindagi teris elementterinin kosindisi=",s,"  arifmetikalik ortasi=",arif;

}

delete[]a;

getch();

}
118,551 сұрақ
305,740 жауап
153,303 пікір
68,176 қолданушы