0 дауыс
700 көрілді
Тең бүйірлі ұшбұрыштың табанына іргелес бұрыштардың біреуі 70 градус. Қалған бұрыштарының градустарының градустық өлшемін табыңдар.

2 жауап

0 дауыс
 
Жақсы жауап


В=С=70`
А=?
В=С=х

2х  + А = 180`
А = 180` - 140`
А = 40`

Жауабы: 70`, 70`, 40`
0 дауыс

<А=700

<B=700

<C=400

Осы нақты әрі дұрыс жауап! 

...