+2 дауыс
771 көрілді
235м 2 см қанша сантиметр?

4 жауап

0 дауыс
 
Жақсы жауап
235 м 2 см = 23502 см

235 м = 23500 см
23500 + 2 = 23502 см
+2 дауыс

235 м 2 см = 23502 см

Мына сайт керек болады

0 дауыс
23502 сантиметр болады. 235 метр = 23500 см + 2 см =23502 см.
0 дауыс
Жауабы: 235м+2см=23502см

Нақты жауап - осы!
...