0 дауыс
2.2k көрілді
1.   БК(б) П – ның   14   съезі  жариялаған  бағыт:

А) Кеңестендіру    в) ЖЭС-  көшу    с) Индустрияландыру    д) Ұжымдастыру    е) Сауатсыздықпен   күрес

2.        1-ші  бесжылдың  жылдары:

А) 1925-1929жж.    В) 1929-1933жж.  с)1928-1932жж.   д) 1927-1931    е)1926-1930жж.

3.     Қазақстан  индустриясының  еңбек  ерлері:

А)Ә. Мұрынбаев    в) А.Сафин    с)М.  Сағымбеков    д)З.Табылдинов    е)  барлығы

4.   Индустрияландыру  қарсаңында  жұмысшы  табы халықтың  қанша  пайызын  құрады?

А) 90%     в)  50%     с)  30%      д)  25%       е)   10%

5.   Түріксиб  темір  жол  магистралының  құрылысы  қашан  басталды?

А) 1925ж.    в)1926ж.     с) 1927ж.    д) 1928ж.    е) 1929ж.

6.     Қазақстанда  индустрияландыру    неден   басталды?

А) Табихи  байлықтарды зерттеуден    в)Жұмысшы  табын  сан  жағынан  көбейтуден

С) Жергілікті  халықты  отырықшылыққа  үйретуден     д)Темір  жолдар  салудан

7.   Түріксіб темір  жолын  салуда  Социалистік  Еңбек  Ері  атағын  алған  кім?

А)Н.Тимофеев    в)Т.Қазыбеков    с)Ә.Мұрынбаев    д)С.Өтебаев    е)Д.Омаров

8.    Қазақ  халқынан  Уақытша  үкіметтің  комиссарлары  болып  тағайындалғандар:

А)Ә.Бөкейханов,М.Тынышбаев, М. Шоқай    в)А.Иманов, Ә.Жангельдин,С.Құрманов

с)А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев  д)М.Дулатов К.Тоғысов      е) С.Меңдешев, Б.Қаратаев, М.Тұнғаншин

9.           »Алаш»  партиясы  баспасөз  органының  аты:

А) Ақмешіт        в) Әулиеата    с) Орынбор    д)Ақмола     е)  Омбы

10.   «Қазақ»  газетінің  редакторы:

А) М.Жұмабаев  в)М.Дулатов  с)А.Байтұрсынов  д) Ж.Аймауытов  е)Ш.Құдайбергенов

11.   Қазақстандағы  Кеңес  өкіметі  бейбіт  жолмен  орнаған  облыстар:

А)Сырдария,Торғай,Орал,Семей     в)Торғай, Орал,Семей,Жетісу     с)Сырдария,Ақмола,Бөкей Ордасы

д)Орал,Жетісу,Сібір,Орынбор    е)Сібір,Орынбор,Орал,Семей

12.Қазақстандағы   Кеңес  өкіметі  орнаған   бірінші  қала :

А)Перовск    в)Петропавл          с)Шымкент     д) Орал    е)Орынбор

1 жауап

0 дауыс
 
Жақсы жауап
...