+1 дауыс
450 көрілді
ішіндегі домалағы алынып қалды. енді қалай істеуге болады, үй жайында. видиосымен керек еді?

1 жауап

–1 дауыс
Ремонтная мастерская-ға апарып жөндеткенің дұрыс.
...