0 дауыс
39.2k көрілді
Автомабиль жолдың бірінші жартысын 72км/сағ жылдамдықпен, екінші жартысын 30м/с жылдамдықпен жүріп өтті. барлық жолдағы аватомабильдің орташа жылдамдығын тап

6 жауап

+1 дауыс
 
Жақсы жауап
30м/с=108км/сағ (1м/с=3.6км/сағ)

72+108=180км/сағ

180/2=90км сағ
0 дауыс
30*20/(30+20)=12 м/с
0 дауыс
72км/сағ=20м/с

30м/с

Vорт=2*20*30/20+30=1200/50=24м/с
0 дауыс
73км/саг:3,6=20м/с

S=20m/s*30s=600m

s=v*t

u-72

t-30s
0 дауыс
V=72км/сан=20м/с
Vорт=20м/с+30м/с=50м/с
0 дауыс
Vорташа=V1+V2/2

72+30/2=102/2=51 м/с

Жауабы: Vорт=51 м/с
...