Информатика | 101 қаралды
101 қаралды
K(m,n ) матрицасын мына тәртіп  бойынша  толықтырыңыздар: шек  аралық  элементтерге  (матрица  периметі  б/ша) 1 мәнін  меншіктеңдер; қалған  ішкі  матрицаның  периметрлік  элементтерге  2 мәнін  меншіктеңдер, осылайша  матрица  толғанша  жалғастырыңдар. Көмекші  программа  көмегімен Procedurе  немесе Function. өтініш

1 жауап

Program otiniw;

uses crt;

 function massiv_mywesi (k,l:integer) : integer;

 var j,l:integer;

  begin

   if (k>1) and (k<m) and (l>1) and (l<n) then massi_mywesi:=2 else massiv_mywesi:=1;

  end;

i,j:integer;

K:array [1..10,1..10] of intager;               /*m=10, n=10 деп алдым*/

begin

 clrscr;

  for i:=1 to 10 do

  begin

     writeln();

     for j:=1 to 10 do

      begin

         K[i,j]:=random (100)-50;

         write(K[i,j]:5);

      end;

   end;

  for i:=1 to 10 do

  begin

    writeln();

    for j:=1 to 10 do;

     begin

       massiv_mywesi(i,j);

       write(massiv_mywesi);

    end;

  end;

end;

end.
Жақсы Жауап
118,269 сұрақ
304,992 жауап
153,298 пікір
67,280 қолданушы