+1 дауыс
6.9k көрілді

Температурасы 15 градус С, массасы 120г шыны стаканга температурасы 100градус С, массасы 200г су куяды.Кандай температурада жылулық тепе-теңдік орнайды?

2 жауап

+1 дауыс

15 градус - 120 гр, 100 градус - 200гр

200 бен 120 ның ортақ еселігі 2400. 2400:15=160градус    2400:100=24градус

15 пен 100 дің ортақ еселігі 1500. 1500:15=100            1500:100=15

Жауаптарын парласақ: (100;15) яғни 100 немесе 15градус кезінде денелердің жылуы 2400 болып теңеседі

Аружан, дұрыс па екен?
жок жауабы 91градус С шыгу керек 10  класс физикасы го
0 дауыс
Берілгені:
m = 120 г = 0,12 кг
tн. = 15 °С
m1 = 200 г = 0,2 кг
tк. = 100 °С
с1 = 4200 Дж/кг*°С
с = 840 Дж/кг*С

---------------------------------------------------
t - ?

Шешуі :

Жылулық баланс теңдеуін жазамыз.

с1m1( t - tк. ) + cm( t - tн. )= 0

с1m1t - с1m1tк. + cmt - cmtн.  = 0

t (c1m1+cm) = с1m1tк. + cmtн.

t = ( с1m1tк. + cmtн. )/(c1m1+cm)

с = ( 4200 * 0,2 * 100 - 840 * 0.12 * 15  )/( 4200 * 0.2 + 840 * 0.12) ≈ 91°С

Ұқсас сұрақтар

...