0 дауыс
6.8k көрілді
1-есеп Қалыңдығы 100кН/м тең сымды 1мм-ге созу үшін оның шеттеріне қандай күш түсіру керек?

2-есеп Жер бетінен 600км биіктікте дөңгелек орбита бойымен  айналып ұшу үшін жасанды серіктің жылдамдығы қандай болу керек ? Оның айналу периоды:?

Маған осы есептерді пайнт арқылы шығарып бере аласыздар ма:? Формуласымен бірге.

1 жауап

0 дауыс
1 есепте 100 н куш
...