0 дауыс
754 көрілді
1)2x^2-5x=0     2)5x^2+7x=0    3)2x-5x^2=0    4)4m^2-3m=0    5)y^2-2y-8=2y-8      6)3u^2+7=6u+7

2 жауап

0 дауыс
ортак кобейткишти жакша сыртына шыгарып жеке-жеке 0-ге тенестир.
біреуін шыгарып берши аргарай озим карап шыгырам
0 дауыс
х(2х-5)=0 х=0 х=2/5 осылый жалгастыра бер,,,
...