Информатика | 687 қаралды
687 қаралды
Қиын есептер болса, берілгенін осында жазсаңыздар, шығарғанымызша көмектесуге даярмыз.

5 жауап

1)    A(8,10) матрицасының әр бағанасының оң элементтерінің геометриялық ортасын анықтаңыздар.

2)    Берілген квадрат матрицаның әрбір элементін сәйкес бағандағы диагональ элементке бөліңдер.

3)    A(n,k) матрицасы берілген. Әрбір элементі А матрицасының сәйкес бағанының арифметикалық ортасына тең болатын B(k) векторын табыңдар.
1)
const n=8; m=10;
var a:array[1..n,1..m] of integer;
i,j,k:ineger;
s:real;
Begin
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
read(a[i,j]);
for j:=1 to m do
begin s:=1; k:=0;
for i:= 1 to n do
if a[i,j]>0 then begin s:=s*a[i,j]; k:=k+1; end;
if k<>0 then s:=s/k;
writeln(s);
end;
End.

2)
const n=5;
var a:array[1..n,1..n] of real;
i,j:integer;
Begin
for i:=1 to n do
for j:=1 to n do
read(a[i,j]);

for i:=1 to n do
for j:=1 to n do
a[i,j]:=a[i,j]/a[j,j];

for i:=1 to n do
begin
for j:=1 to n do
write(a[i,j]:5:1);
writeln;
end;
End.

3)
const n=5; k=4;
var a:array[1..n, 1..k] of integer;
b:array[1..k] of real;
i,j,l:integer;
Begin
for i:=1 to n do
for j:=1 to k do
read(a[i,j]);
for j:=1 to k do
begin l:=0;
for i:=1 to n do
l:=l+a[i,j];
b[j]:=l/n;
end;
for j:=1 to k do
writeln(b[j]:5:1);
End.
1. Екі өлшемді массивті еңгізесін - ол оңай.
Алгоритм
1- массивтің элементтерін көбейтісін табасын
2-От этого произведения извлекаешь корень і-той степени, где і - количество элементов массива

for i:=1 to 8 do
p:=a[i]*p;
g:=exp(8,ln(p));

Жауап - g;

{-=ErLaN=-} сенің 1 - ші есебіңнің жауабы.
program esep1;
Uses crt;
const
     n=8;
     m=10;
var
   A:array[1..n,1..m] of integer;
   i,j,x,y,c:integer;
   P:longint;
   G:real;
begin
clrscr;
x := -10; y := 20; {diapazon ot x do y}
     for i:=1 to n do
         for j:=1 to m do
         begin
              A[i][j] := random(y-x+1)+x;
              GotoXY(j*4,i*2);
              write(A[i][j]);
         end;
         readln;
     for j:=1 to m do
     begin
         P := 1;
         c := 0;
         readln;
         write('A[i][',j,'] baganinin geometryalik ortasi = ');
         for i:=1 to n do
         begin
             if(A[i][j] > 0) then
             begin
                c := c + 1;
                P := P * A[i][j];
             end;
         end;
     write(exp((1/c)*ln(P)):1:2);
     end;
readln;
end.

Егер уақытым болса қалған есептеріңді де шығарып берер едім. Өкінішке орай уақытым аз.
Кімде қандай есеп бар осы жерге жаза берейік, пайдағасқан  кісі рахметін айтадығо ?
A(n,n) әр қатарын өсу реті б/ша сорттау..(массивпен шығару керек)...     өтініш бауырлар..!!
const n=5;
var a:array[1..n,1..n] of integer;
i,j,k:integer;
Begin
for i:=1 to n do
for j:=1 to n do
read(a[i,j]);
for i:=1 to n do
for j:=1 to n-1 do
for k:=j+1 to n do
if a[i,j]<a[i,k] then begin b:=a[i,j]; a[i,j]:=a[i,k]; a[i,k]:=b; end;

for i:=1 to n do
begin
for j:=1 to n do
write(a[i,j],' ');
writeln;
end;
End.
Аллах разы болсын саған Жантуған!!!
-5 тен -8 ге дейінгі сандардың ішінен теріс сандардың квадраттарының қосандасын табатын бағдарлама құру??????
Самал, мына есебіңнің түк мағынасы жоқ, орысшадан дұрыс аударылмаған немесе есептің бір бөлігі жазылмай қалған. минус бес пен минус сегіздің арасындағы теріс сандардың, мен бұл аралықтан оң сан көріп тұрғаным жоқ. ал осы аралық тағы сандардың квадраттарының қосындысын есептеу керек болса ол мынадай

Begin
write(sqr(-5)+sqr(-6)+sqr(-7)+sqr(-8));
End.

бұл жерде айнымалы шығындап сөзді көбейтпей бір ауыз сөзбен минималді жауап алуға болады.
118,124 сұрақ
304,636 жауап
153,303 пікір
66,763 қолданушы