0 дауыс
894 көрілді
Аракашыктыгы 124км еки станциядан бирдей уакытта бир биринен карама карсы багытта еки пойыз шыкты. Пойыздар 1 сагат 45 минут журген сон олардын аракашыктыгы 369 км болды. Биринши пойыздын жылдамдыгынын екиншы пойыздын жылдамдыгына катынасы 3:2 катынасындай. Пойыздардын жылдамдыгын табындар?
Сұрақтың жабылу себебі: Жақсы жауап

1 жауап

+1 дауыс
 
Жақсы жауап
1)369-124=245 кмпойыздар 1 сағат 45 минутта жүрді

2)3+2=5 бөлік жалпы жылдамдық

3) 245:1,75= 140 км/сағ жалпы жылдамдық (1,75 сағатқа аударғанда 1 сағат 45 минут)

4)бір бөлікте 140:5=28 км/сағ
5)3*28= 84 км/сағ біріншінің жылдамдығы

6)2*28= 56 км/сағ екіншінің жылдамдығы

Ұқсас сұрақтар

...