0 дауыс
800 көрілді
36 км сағат жылдамдықпен келе жатқан пойыздың вагонын оның жерусінде  перпиндикуляр бағытта атылан оқ тесіп отты вагон қабырғасындағы бір тесік екіншісіне қарағанда 3см жылжыған  вагонның ені 2,7 м сонда оқтың жылдамдығы қандай?
Сұрақтың жабылу себебі: Жақсы жауап

1 жауап

+1 дауыс
 
Жақсы жауап
V пойыз = 36 км/сағ = 10 м/с.
d = 3 см = 0,03 м

 L = 2,7 м.

 Vоқ - ?
Vоқ жылдамдығын табу үшін L вагонының енін вагонның ортасында қозғалған оқтың t уақытына бөлу керек:

 Vоқ = L /t.
Оқ вагонның ортасында t қозғалатын уақыт ішінде пойыз Vпойыз жылдамдығымен d қашықтықты жүріп өтеді. Оқтың арбадағы жүру уақытын t мына формуламен өрнектеуге болады: t = d /Vпойз.

 V оқ жылдамдығын мына формула арқылы табамыз: Vоқ= L * Vпойыз/d.
Vоқ = 2,7 м * 10 м/с/0,03 м = 900 м/с.
Жауабы: оқтың жылдамдығы Vоқ = 900 м/с.
...