Кітап, Әдебиет | 25.8k қаралды
25.8k қаралды
Маған ағылшын тілінде переводпен табиғат пен ауа райы туралы мақал мәтелдер керек !!!!

3 жауап

Белгісіз
Бір қарын майды бір құмалақ шірітеді.

Паршивая овца всё стадо портит.

One drop of poison spoils the whole tun of wine.

Ein faules Ei verdirbt den ganzen Brei.

Ал бұл мәтелде 4 тілдегі сөздік баламасы әр түрлі, бірақ мағынасы бір.

АДАМ және ОНЫҢ ҚАСИЕТI

ЧЕЛОВЕК и ЕГО КАЧЕСТВА

HUMAN BEING and HUMAN NATURE

DER MENSCH und SEINE EIGENSCHAFTEN

1) Әр елдің салты басқа, иттері қара қасқа.

Сколько стран, столько обычаев.

Every country has its customs.

Andere Länder, andere Sitten.

2) Сырты жалтырауықтың іші қалтырауық.

Наружность обманчива.

Appearences are deceptive – never judge from appearence.

Die Säuerten Äpfel haben die schönsten Bäckchen.

3) Сиыр баласын торпағым дер, қарға баласын аппағым дер.

Всяк кулик своё болото хвалит.

Every cook praises his own broth.

Der Bärin scheinen ihre Jungen schön.

4) Мысқалы аз, бірақ қымбат.

Мал золотник, да дорог.

A little body often harbours a great soul.

Klein, aber fein.

ЕҢБЕК пен КӘСIП туралы

ТРУД и ПРОФЕССИЯ

WORK. LABOUR

DIE ARBEIT und DER BERUF

1) Iске уақыт, ермекке сағат.

Делу время, потехе час.

Business before pleasure.

Erst die Arbeit, dann das Spiel.

2) Еңбек түбі – қуаныш.

Конец – делу венец.

The end crowns the work.

Ende gut, alles gut.

3) Қыс арбаңды сайла, жаз шанаңды сайла.

Любишь кататься, люби и саночки возить.

After dinner comes the reconing.

Willst du genieβen, so laβ dich die Mühe.

4) Тамшы тама берсе тас жарады.

Капля камень точит.

Little strokes fell great oaks.

Viele Streiche fällen die Eiche.

ҒЫЛЫМ- БIЛIМ туралы

ЗНАНИЕ и НАУКА

KNOWLEDGE and SCIENCE

DAS WISSEN und DIE WISSENSCHAFT

1) Бiлiм – қуат.

Знание – сила.

Knowledge is power.

Wissen ist Macht.

2) Өмір бойы үйрен.

Век живи – век учись.

Live and learn.

Man lernt, so lange man lebt.

3) Ақылды көндім десе, ақымақ жеңдім дейді.

Дурак считает себя умным, а умный признаёт глупцом.

The fool does think he is wise,

but the wise man knows himself to be a fool.

Der Dummkopf lehrt, der Gescheide lernt.

4) Көргеніңді көңілге түй.

Учись на чужих ошибках.

Learn wisdom by the follies of others.

Andere Fehler sind gute Lehrer.

ДЕНСАУЛЫҚ туралы

ЗДОРОВЬЕ

HEALTH

DIE GESUNDHEIT

1) Денсаулық – зор байлық.

Здоровье дороже богатства.

Good health is above wealth

Gesundheit ist der gröβte Reichtum.

2) Демі бардың емі бар.

Чем ушибся, тем и лечись.

Take a hair of the dog that bit you.

Dem Gesunden heilen alle Wunden.

3) Тазалық бар жерде денсаулық бар.

Чистота – залог здоровья.

If each would sweep before his own door,

he should have a clean city.

Reinlichkeit ist halbes Leben.

4) Кесел батпандап кіріп, мысқалдап шығады.

Здоровье выходит пудами, а входит золотниками.

Agues come on horseback but go away on foot.

Böses kommt geritten, geht aber weg mit Schritten.

ДОСТЫҚ туралы

ДРУЖБА

FRIENDLINESS

DIE FREUNDSCHAFT

1) Досыңды қиналғанда бір сына,

Қуанғанда бір сына.

Друзья познаются в беде.

A friend in need is friend indeed.

Der Freund erkennt man in der Not.

2) Жүз сомың болғанша, жүз досың болсын.

Не имей сто рублей, а имей сто друзей.

A friend in court is better than a penny in purse.

Freunde sind über Silber und Gold.

3) Жаңа дос жаныңда жүргенде, ескі дос есіңде жүрсін.

Старый друг лучше новых двух.

Old friends and old wine are best.

Ein alter Freund ist zwei neue wert.

4) Ақымақ достан ақылды дұшпан артық.

Лучше явный враг, чем фальшивый друг.

Better an open enemy than a false friend.

Erlicher Feind ist besser als falscher Freund.

http://www.vestnik-kafu.info/journal/6/217/  Қанағаттансан Жақсы Жауапты бас
Жақсы Жауап
Агылшыннан туган жер туралы он мақал мəтел керек
One man no man
Live and learn
118,126 сұрақ
304,648 жауап
153,304 пікір
66,769 қолданушы