Химия | 57.7k қаралды
57.7k қаралды
1) 8 моль азот қышқылы айырылғанда бөлінетін оттектің мөлшері қанша?
2) Көмірқышқыл газының 3,01*10^23 молекуласының (қж) алатын көлемін есепте.
3) Массасы 28г литий суда ерігенде сутектің (қж) қанша көлемі түзілетінін есепте.
4) 3 моль алюминий оксидімен 294г күкірт қышқылы әрекеттескенде түзілетін тұздың зат мөлшерін тап.
5) Құрамында 90% кальций карбонаты бар 500г ізбес тасты күйдіргенде түзілетін көміртек (4 валентті) оксидінің массасын тап.
6) Массасы 4,6 г натрий 150г суда ерігенде алынған натрий сілтісінің массалық үлесін тап.
Өтінем, көмектесіңдерші!!!!

29 жауап

Зат мөлшері 3 моль күкірт қышқылының массасы неге тең?

m=M*v

M(H2SO4)=1*2+32+16*4=2+32+64=98г/молл

m=98г/молл*3молл=294 грамм
Жақсы Жауап

сынаптын 0,5 молинде канша атом болатындыгын есептеп берш

N=v*Na=0,5моль*6,022 141 29(27)×1023 /моль=3,01107064*1023

Na-Авогадро саны

4) 3 моль алюминий оксидімен 294г күкірт қышқылы әрекеттескенде түзілетін тұздың зат мөлшерін тап.

Al2O3+3H2SO4=>Al2(SO4)3+3H2O

3моль                            х моль

102г/моль                    342 г/моль

х=3*342/102=10,0588 моль
Құрамында 90% кальций карбонаты бар 500г ізбес тасты күйдіргенде түзілетін көміртек (4 валентті) оксидінің массасын тап.

Ізбес 100%-500г

кальций карбонат 90% - хг

x=500*90/100=450

CaCO3=CaO+CO2

450                   x

100                    44

x=450*44/100=198г

Массасы4,6 г натрийді 150 г суда еріту арқылы алынған ерітіндідегі натрий сілтісінің массалық үлесі қанша?

4,6 г у г

2Na+2H_2O=2NaOH+H_246г/моль 80 г/моль

y=4,6*80/46=8г

Енді барлық ерітіндегі массалық үлесін табайық

w=8/(4,6+150)*100%=5,174644%

Мөлшері 1,5 моль көміртек (|v) оксидінің массасын табыңдар. Газдың осы мөлшері қалыпты жағдайда қанша көлем алатынын есептеңдер.

m=V*M=1,5*44=66 V=v*22,4=33,6

массасы 66 г, ал көлемі 33,6 л болады
1) 4HNO3=4NO2+2H2O+O2
Mr(4HNO3)=4 *  (1+14+48)=252
Mr(O2)=32
v(HNO3)=8 моль
v1----------v2
Mr1-------Mr2
8-----------v2
252-------63
v2=8  * 63 / 252=2 моль
Ж: Оттектің мөлшері 2 моль.
2) N(CO2)=3,01 * 10^23
N(a)=6,02 * 10^23
Vm=22.4 л
v=N / N(a), v=V / Vm
N/N(a)=V / Vm
V=N*Vm/N(a)=3,01 * 10^23  *  22.4/6,02  *  10^23=11.2 л
Ж:11,2 лтир
3) 2 Li+2H2O=2LiOH+H2O
m(Li)=28г
Mr(2Li)=14
V(H2)=?
v=m / Mr
v=28 / 14=2 моль
v=V / Vm
V=v *  Vm=2 * 22.4=44.8 л.
Ж. 44,8 л.
Рахмет! Жауап бергеніңіз үшін рахмет!
1)Массасы 460г азот(IV) оксиді қалыпты жағдайда қандай көлем алады?
2)1,5 моль көміртек (IV) оксидінің  массасын табыңдар.Газдың осы мөлшері қалыпты жағдайда қандай көлем алады?
3)5мкуб метанды CH4 толық жағу үшін қанша көлем(қ.ж.) оттек газы қажет?
4)Оттек бойынша тығыздығы 2болатын газдың салыстырмалы массасын анықтаңдар.
Өтінемін шығарып берініздерші 8-сынын өтінеммммммм
1)М(NO2)=46 г\моль

v(ню)=460\46=10моль
V=10 x 22.4=224 л

5 м куб метанды CH4 толық жағу үшін қанша көлем(қ.ж.) оттек газы қажет?

қайталанып қойылған

120 грамм хлор сутекпен əрекеттескенде неше литр HCl  түзіледі
Көлемі 250 л(қ.ж) хлордың массасы мен зат мөлшерін есептеңдер...өтініш шығарып беріңіздер
112 л метан жанғанда түзілген күйенің (С) зат мөлшерін тап.
20гр NaOH пен 20гр HCl əрекеттестиргенде тузилген заттын массасы!
сынаптын 0,5 молинде канша атом болатындыгын есептеп берш
Зат мөлшері 3 моль күкірт қышқылының массасы неге тең?
Көмектесиндерші срочно ертенге керек
Массасы 34,5г бертолле тұзы фосфордың қанша зат мөлшерімен əрекеттесе алады?
М(KClO3)=122,5

M(P)=31

34,5---122,5

Х----31

Х=31×34,5/122,5=8,7

V=8,7/31=0,28

Жауабы:V(P)=0,28 моль
13,35 г алюминий хлориді ерітіндісімен калий гидроксиді әреккеттескенде түзілген тұнбаның массасы
118,028 сұрақ
304,402 жауап
153,313 пікір
66,285 қолданушы