0 дауыс
971 көрілді
Ұзындығы 4 м,көлденең қимасының ауданы 0,4 см2 латунь стерженнің  1кН күштің әсерінен ұзаруы

1 жауап

0 дауыс
E=FL/SdeltaL
DeltaL=FL/SE=1000*4/0,4*10^-4*0,9*10^11 метр~~1,11 мм
...