0 дауыс
1.6k көрілді
Трапецияны табандары 1м және 14м ал диоганальдары 14 м және 13м ауданды табыңдар?

1 жауап

+1 дауыс
 
Жақсы жауап
ABCD трапециясы болсын, AD = 14; BC = 1; AC = 13; BD = 14; CE II BD, ал E AD және CE қиылысу нүктесі болсын. BCED - параллелограмм, сондықтан AE = AD + DE = AD + BC; яғни ACE үшбұрышының ауданы h*(AD + BC)/2-ге тең; мұндағы h - С-ден AD-қа дейінгі қашықтық, (яғни трапецияның биіктігі), яғни ACE үшбұрышының ауданы ABCD трапециясының ауданына тең; ACE үшбұрышының қабырғалары AE = AD + BC = 15; AC = 13; CE = BD = 14; Оның ауданын Герон формуласы арқылы оңай есептеуге болады, ол 84-ке тең;

 Жауап 84;
...